Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Projectes

Projectes1

Els projectes de doctorat que s'estan duent a terme dins el Programa de doctorat industrial en Enginyeria Civil i Geoambiental són els següents:


Títol del projecte Empresa Convocatòria
Desenvolupament de formigons conductors mitjançant l'adició de materials reciclats. ESCOFET 2015
Diseño de un sistema integral de capas finas y ultrafinas de ciclo de vida extendido para la reducción de la siniestralidad en el tráfico COMSA 2015
Determinació de la tècnica òptima de dosificació de materials sòlids discontinus en maquinaria d'ensacat mitjançant eines experimentals i numèriques. TMI S.L.finestra nova
2014
Elements d'aïllament sísmic i dissipació energètica en ponts de ferrocarril en zones d'alta sismicitat. TEC-CUATRO S.A.finestra nova 2014
Desarrollo de un software para simulación de procesos de fundición utilizando técnicas de cálculo paralelo.
QUANTECH ATZ, S.A
2014
Fabricació de panells de micromorter armat i pretesat per façana ventilada. CIRCA S.A.finestra nova 2014
Estudi de la dinàmica del transport de dilucions salines d'alta concentració en canonades a pressió. Aigües de Barcelona, S.A. 2014
Desenvolupament d'un mètode numèric per a l'anàlisi de fluids amb partícules i la seva interacció amb estructures. CITECHSA. Computational and Information Technologies, S.A. 2013
Desenvolupament d'un codi d'elements finits per a l'estudi de peces laminars sota càrregues dinàmiques. QUANTECH ATZ, S.A 2013
Desenvolupament i implantació d'un sistema de predicció costanera a la costa catalana. Servei Meteorològic de Catalunya 2013
Desenvolupament de nous models numèrics per al disseny integral de ferms en carretera. Smart Engineering, S.L. 2013
Desenvolupament de nous mètodes de càlcul per a estructures inflables de gran mida i alta resistència. Buildar Ingeniería y Arquitectura, S.Afinestra nova Prova pilot
Desenvolupament de mètodes numèrics per al càlcul no lineal d’estructures combinant mètodes d’elements finits i elements discrets. CITECHSA. Computational and Information Technologies, S.A Prova pilot
Sistemes avançats de reconeixement geotècnic submarí. Control y prospecciones IGEOtest, S.L.finestra nova Prova pilot
Formigó d'alt valor afegit (FAVA). Escofet 1886, S.Afinestra nova Prova pilot
Implementació de tècniques avançades d'optimització en processos de terminals portuàries. SENER, Ingeniería y Sistemas, S.A.finestra nova Prova pilot
Generació de models d'elements finits que representin el comportament físic dels materials en impacte, generació de ruptures, esquerdes i trencaments de punts de soldadura. Rücker Lypsa S.L.finestra nova i Centro Técnico SEAT, S.Afinestra nova Prova pilot
Predicció meteorològica multiescalar mitjançant un model CFD Servei meteorològic de Catalunyafinestra nova Prova pilot